Analoge N-baan
Locatie
Waar ligt het clubgebouw van MSVW?
Informatie

De vernieuwde N-baan bestaat uit 3 separaat gestuurde delen.

Op de onderbaan bevindt zich het station Weert. Op dit gedeelte is het station gedetailleerd nagebouwd zoals het was in de originele situatie, dus ook alle rangeersporen zijn nog aanwezig, zo ook de locloods.

Op de bovenbaan, die tevens bestuurd wordt door middel van een bloksysteem, valt momenteel nog niet zo veel te zien. Vanwege de verhuizing was het landschap van de bovenbaan dermate beschadigd dat deze niet meer te herstellen was. Daarom ligt er op de bovenbaan alleen rails, de rest is gesloopt. Er is momenteel nog geen plan wat er met de bovenbaan gedaan gaat worden, maar hier wordt aan gewerkt.

De verhuizing naar het nieuwe gebouw heeft voor de N'ers ook een voordeel meegebracht. Er is namelijk een nieuw emplacement van 6 meter bijgekomen. Deze is gevuld met een woon/winkel gedeelte en industrie. Het woon/winkel gedeelte wordt gerealiseerd met een realistische weergave van de Maaspoort en Maasstraat in Weert. De straat is vanaf bakkerij Korsten tot aan de kruising met de Singel aan twee kanten gedetailleerd nagebouwd.
Op het industrieterrein bevindt zich een hoogoven, staalfabriek, kolenmijn en een haven.

Alle scenery op de N-baan is zelfbouw. Van de gebouwen tot de bomen en lantaarnpaaltjes.
Contact
Hoe neem je contact op met MSVW?
Informatie
Wat is er te vinden op deze baan?
Contact Over deze site Vragen en tips