Locatie
Waar ligt het clubgebouw van MSVW?
Informatie

De Half 0 gelijkstroombaan bestaat uit een aantal modules. Elk lid heeft het recht om een deel van de baan vorm te geven, mits de rails gelijk blijft en het thema niet té veel verschilt van dat van de module ernaast.

Momenteel zit de baan nog volop in de opbouw, dus er valt op het constructiedeel na nog niet zo veel te zien.

Het is de bedoeling dat er op termijn zowel anoloog als digitaal gereden kan worden. Deze transitie is op elk moment mogelijk met behulp van slechts een schakelaar.

Meer informatie volgt naarmate de baan vordert.
Contact
Hoe neem je contact op met MSVW?
Informatie
Wat is er te vinden op deze baan?
Half 0 Gelijkstroom
Contact Over deze site Vragen en tips