Informatie
M.S.V.W.

  
WWW.MSVW.NL
De Modelspoorwegvereniging Weert
Heijsterstraat 9, 6031 RA Nederweert

De modelspoorwegvereniging Weert (MSVW) is een vereniging van modelspoorhobbyisten. De vereniging is opgericht
op 27 juni 1988. Het doel van de vereniging is het bouwen van modelspoorwegen en het bezig zijn met zaken die
betrekking hebben op modelspoor en de spoorwegen in het groot. Ook biedt de vereniging de gelegenheid met andere modelhobbyisten hun hobby in verenigingsverband uit te oefenen.
De vereniging beschikt over een mooie, royale ruimte. Bezoekadres: Heijsterstraat 9, 6031 RA Nederweert.

De verenigingsavonden
Iedere maandag- en vrijdagavond komen de leden van de vereniging bij elkaar in het clublokaal van 19.00 tot 22.00 uur.
Naast het in een gezellige sfeer uitwisselen van kennis en ervaring wordt er gebouwd aan diverse banen. Bij voldoende
belangstelling is er tevens openstelling op zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

In januari 2010 is gestart met het bouwen van modules voor spoor H0 gelijkstroom waarbij elke liefhebber één of
meerdere “bakken” kan aankleden met een thema naar eigen wens. De baan wordt zo gebouwd dat er zowel analoog
als digitaal gereden kan worden. Ook wordt er gewerkt aan een digitale modelbaan voor het 3-rail wisselstroomsysteem
van Märklin. Met de bouw van de analoge N-baan is gestart in 1997. Het thema is het spoorwegemplacement van Weert
zoals dit bestond in de jaren 1930-1940. Aan de hand van foto’s, beschrijvingen en tekeningen wordt getracht deze
periode zo reëel mogelijk na te bouwen. In 2013 is gestart met de bouw van een digitale N-baan met Duits
georiënteerde scenery.
In de vereniging is veel deskundigheid aanwezig op het gebied van scenery, modelbouw en elektronica. Heeft men
vragen of problemen dan is er altijd wel iemand die daarbij behulpzaam kan zijn.

Ruilbeurzen
Tweemaal per jaar organiseert de vereniging een modeltreinenbeurs. Deze vindt doorgaans plaats in het voor- en
najaar. De beurs biedt de modelspoorliefhebber een groot aanbod van treinen, modelspoortoebehoren, lectuur en miniatuurauto’s. Ook kan hier materiaal geruild of verkocht worden. Leden hebben gratis toegang tot de beurs.

Rij-avonden
Er wordt tijdens de clubavonden niet alleen gebouwd. Per baan zijn er afspraken wanneer er gereden wordt met
materiaal van de leden. Het rijden met divers materiaal vormt iedere keer een schitterend beeld.

Open dagen
Regelmatig worden er open dagen georganiseerd waarbij publiek van harte welkom is. De toegang van dit
evenement is altijd gratis.

Overige activiteiten
·         Bouw van scenery zoals gebouwen, landschap, bomen etc.
·         Hulp en advies bij de aanleg van de modelbaan thuis.
·         Uitwisseling van hobbyliteratuur. Er is overigens een grote bibliotheek van tijdschriften en dvd’s in het clubgebouw aanwezig.
·         Reparatie en onderhoud van rijdend materiaal.
·         Gezamenlijk bezoek van modelspoortentoonstellingen en beurzen.

Belangstelling?
Wij beseffen dat deze folder te klein is om een totale indruk te geven van onze vereniging. Indien u interesse heeft
nodigen wij u uit eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen in ons verenigingslokaal. Ook kunt u één van de
bestuursleden bellen of mailen voor nadere informatie.

U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!


Lidmaatschap
Men kan lid worden door invulling van bijgaand aanmeldings-formulier en dit af te geven aan één van onderstaande bestuursleden.
Gelijktijdig met de aanmelding dient de eerste contributie te worden overgemaakt op rekeningnummer
NL47 RABO 0176 9707 62 (Rabobank Weert)
BIC RABONL2U ten name van MSVW.
Deze contributie mag in maandelijkse termijnen ( vooruit) overgemaakt worden.

Wijziging per 1 februari 2016
De contributie bedraagt voor leden 240,00 euro per jaar.
Voor jeugdleden tot en met 17 jaar bedraagt de contributie
120,00 euro per jaar.
Donateurs betalen 27,00 euro per jaar. Deze donateurs mogen aanwezig zijn op de clubavonden maar hebben geen meebouw- of rijrechten.

Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Harry Tullemans                      hjjtullemans1952@kpnmail.nl
Minderbroederslaan 17                 6001AG Weert/NL  0495 537512


Secretaris:
Jan Voets                                 voets719@planet.nl
Poldermolen 28                        6003BA Weert 0495-450201

Penningmeester:

Bert Lietzau                              ba.lietzau@home.nl
Oudenakkerstraat 9                  6006 BA Weert 0495-530133  

Leden:
Jack Verstappen                       sisterray@home.nl
John Peeters                             john-peeters@hotmail.com