Aanmeldingsformulier MSVW
Ondergetekende;

Voor- en achternaam:…………………………………………………….

Adres:…………………………………………………….........................

Postcode  .............   Woonplaats.......................................................

Telefoonnummer:………………………………………………….......…

Geboortedatum:……………………………………………….......…..….

E-mail:…………………………………………………….........................

Treinmerk / Schaal:…………………………………………………....….

meldt zich aan als lid van de Model Spoorweg Vereniging Weert.

Plaats...................……………………………………………….............

Datum:………………………………..………………….....................….

Handtekening *):………………………………………………...........….

O Lid     O Donateur
Het verschuldigde contributiebedrag wordt vooruit betaald

O  per maand
O  per kwartaal
O  per jaar

*) Indien minderjarig dient een van de ouders / verzorgers mede te ondertekenen.


A.u.b in blokletters invullen