Aanmeldingsformulier MSVW
Ondergetekende;

Voor- en achternaam:…………………………………………………….

Adres:…………………………………………………….......................

Telefoonnummer:………………………………………………….......….

Geboortedatum:……………………………………………….......…..….

E-mail:…………………………………………………….......................

Treinmerk / Schaal:…………………………………………………....….

meldt zich aan als lid van de Model Spoorweg Vereniging Weert.

Plaats en Postcode……………………………………………….............

Datum:………………………………………………….....................….

Handtekening *):………………………………………………...........….

O Lid     O Donateur
Het verschuldigde contributiebedrag wordt vooruit betaald

O  per maand
O  per kwartaal
O  per jaar

*) Indien minderjarig dient een van de ouders / verzorgers mede te ondertekenen.